Endringer vedtatt under årets DK

Følgende endringer ble gjort i forhold til uttak av NM lag, poengberegninger i NVC cupen, Årets Allroundhund NVC og ved poenglikhet for kåring av årets hunder.

Endring av retningslinjer for uttak til NM-lag

Deltagere til NM lag må melde sin interesse for deltagelse på laget med oversikt over oppnådde resultater siste to år. Jaktrådet skal legge ut informasjon og sette en frist for påmelding. Jaktrådet kan oppfordre/spørre kandidater som ikke har meldt interesse etter påmeldingsfristen.

Endringer på Årets Allround NVC 2017

Kriteriene for Årets Allround NVC 2017 gjøres endring ifht dagens kriterier.

  • Minimum premiert i 2 prøvegrener i UK
  • Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK
  • Endringer på Årets Allroundhund NVK 2017
  • Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK

Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og apportprøve.

Det samles poeng etter til en hver tids championatpoeng i NKK. Kun høyeste premie i hver gren teller.

Endringer i poengberegning NVC 2017

Alle premiegrader i VK får et poeng tillegg.

Endring av statutter for poenglikhet i forbindelse med kåring av årets hunder (NVK og NVC)

Ved poenglikhet til kåring av årets hunder (NVK og NVC) benyttes følgende retningslinjer:

  1. Den hund som har oppnådd poengene på færrest resultater
  2. Den hund som har oppnådd høyeste enkelt poeng
  3. Hvis fortsatt likt vinner yngste hund
Skroll til toppen