For en nybegynner kan en prøvekritikk fremstå som ganske kryptisk.

Her følger en oversikt over de forskjellige ord og utrykk som brukes i forbindelse med jaktprøver, slik at det skal bli lettere å forstå hva dommerne mener.

 • Stil
  Beskriver bevegelsens eleganse, smidighet, effektivitet og kraft, hurtighet, stil i stand og fuglearbeid
 • Reviering
  Hvordan hunden avsøker terrenget, utnyttelse av vind og terreng, samt planmessighet
 • Motvindsøk
  Hunden krysser mot vinden, i marsjretningen
 • Medvindsøk
  Hunden slipper seg langt ut og krysser tilbake mot vinden
 • Sidevindsøk
  Hunden legger seg godt ut til siden og krysser tilbake mot vinden
 • Anvist terreng
  Det terreng som er ønskelig at hunden avsøker i forhold til terrengets beskaffenhet
 • Samarbeid og kontakt
  Hundens evne til hele tiden å vite hvor fører er, tross store utslag i terrenget
 • Henging
  En hund som løper etter makker uten selv å jakte. Tegn på uselvstendighet
 • Kontrollerer
  Løper gjerne foran eller til siden, og holder hele tiden øye med makker. Tegn på uselvstendighet
 • Trekker an
  Beskriver hundens oppførsel før stand. Fugl ligger gjerne langt unna
 • Markerer
  Hunden reagerer på lukt av fugl
 • Avanserer
  Hundens bevegelser fremover mot fugl etter stand. Avanse ender i ny stand
 • Felles stand
  Flere hunder står selvstendig på samme fugl (kull)
 • Blindstand
  Stand uten å presentere fugl
 • Viltsky
  Hund som er redd fugl
 • Blinker
  Vet fuglen er der, men søker bevist utenom (viltskyhet?)
 • Ringer
  Tar stand på fugl fra flere kanter uten å ville reise den (viltskyhet?)
 • Sekunderer
  Respekterer makkers stand ved å ta stand på denne ved bruk av synet
 • Rapport
  Går ut av stand for å hente fører, for deretter å gå opp i ny stand
 • Presisjon
  Hundens evne til å vite hvor fuglen ligger
 • Reising
  Hundens evne til å få fugl på vingene etter reisingsordre
 • Treg reiser
  Er meget forsiktig til å få fugl på vingene etter reisingsordre
 • Låser seg
  Nekter å gå frem på reisingsordre
 • Utredning
  Hundens evne til å avsøke nærområdet rundt oppfluktstedet i den hensikt å finne gjenliggere
 • Skuddredd
  Redd i forbindelse med skudd. En skuddredd hund er det meget vanskelig å helbrede
 • Preller
  Vet hvor fuglen er, men får fugl på vingene uten å ta stand. Må ikke forveksles med støkk
 • Støkk
  Hund som får fugl på vingene uten å ha vært i kontakt med den
 • Ruser
  Hunden forfølger flyvende fugl
 • Apport
  Når hunden henter og avleverer det påskutte vilt. Etter apportordre
 • Knallapport
  Når hunden går i skuddet for å apportere. Uten apportordre
 • Fallapport
  Når hunden ser viltet falle og går for å apportere. Uten apportordre
 • Påvisning av vilt
  Markerer det skutte viltet ved å ta stand på dette
 • Ruser
  Hunden forfølger flyvende fugl
 • Klassehund
  En hund hvis prestasjoner under dagens jakt kan stilles som et ideal for hvordan en fuglehund skal arbeide
Skroll til toppen