Regelverk for tildeling av årspremier (revisjon 2024)

Regelverket er blitt revidert en rekke ganger. En omfattende revidering skjedde i forbindelse med innføring av NVC i 2007. Deretter ble regelverket endret i 2017. Regelverket ble sist endret i 2024.

 

Grunnlag for tildeling av årspremier

Premiering av Årets hunder NVK og NVC baserer seg på innmeldte resultat til NVC cupen, mens oppdretterprisen, avlsprisen og utstillingsprisen bruker innmeldte resultat direkte til NVK.

For å bli tildelt Årets hund NVK / NVC / hederspris må hunden være norskeid og registrert i NKK. Eier av hund må være medlem av NVK. 

For å bli tildelt Årets hund NVK eller NVC må premiering være oppnådd på jakt- og apportprøver i Norge, publisert på NKKs terminlister. 

 

Årets hunder NVK og NVC

Ved poenglikhet ved kåring av Årets hunder (NVK og NVC) benyttes følgende retningslinjer (med unntak av årets allroundhund NVK): 

 1. Den hund som har oppnådd poengene på færrest jaktprøveresultater 
 2. Deretter den hund som har oppnådd høyest enkelt poeng
 3. Hvis det fortsatt står likt, vinner yngste hund

 

Årets hunder NVK (vandrepremier)

 

 1. Årets Vorstehhund NVK

Vinner er den med flest poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for NKK norsk jaktchampionat. Ingen øvre begrensning på antall poenggivende plasseringer. Poeng fra apport, ÆP, CACIT og res CACIT gjelder kun som tilleggspoeng.

 

 1. Årets Unghund NVK

Vinner er den med flest poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for NKK norsk jaktchampionat. Med unntak av begrensning på maksimum 10 championatpoeng. 

Maksimum 5x1UK fra ordinære jaktprøver er tellende. Resultat fra høystatusløpene kommer i tillegg. 

For at poeng fra apportpremier skal gjelde, må hunden også være jaktprøvepremiert. Maksimum 5 x 1UK apport er tellende.

 

 1. Årets Allroundhund NVK 

Minimum premiert i tre prøvegrener. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland, skog og apport. 

Det samles poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for NKK norsk jaktchampionat. Kun høyeste premiering i hver gren teller. 

Presisering; det er den hund med høyest poengsum premiert på minimum tre grener av totalt seks grener som vinner.

Ved poenglikhet vinner: 

 1. Den hund som er premiert i flest prøvegrener
 2. Deretter den hund som har oppnådd høyest enkelt poeng
 3. Hvis det fortsatt står likt, vinner yngste hund. 

 

Årspremier Norsk Vorstehhund Cup (NVC)

For tildeling av premier i NVC er det utarbeidet et eget system for poengberegning. Poengberegning – Norsk Vorstehhund klubb – NVC

Premiene deles ut basert på resultater oppnådd på jaktprøver og apportprøver i Norge. 

 

 1. Årets Vorstehhund NVC

Til den hund i UK, AK eller VK som har den høyeste poengsum gjennom kalenderåret. Poeng fra alle klasser slås sammen. Det gis tilleggs poeng for apport og allsidighet.

 

 1. Årets Unghund Allround NVC

Til den unghund som har oppnådd høyeste poengsum i minimum 2 prøvegrener der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, høyfjell vinter, fullkombinert, lavland og apport.

 

 1. Årets Høyfjellshund AK/VK NVC (ny)

Til den hund i AK/VK som har høyest oppnådd poengsum på høyfjells prøver. Poeng fra begge klasser slås sammen. Det gis ikke tilleggs poeng for apport eller allsidighet. Fullkombinert teller ikke.

 

 1. Årets Unghund Vinter NVC 

Til den unghund med høyest poengsum på vinterprøver (høyfjell). Det gis ikke ekstra poeng for apport eller allsidighet.

 

 1. Årets Unghund Høst NVC

Til den unghund som har oppnådd høyeste poengsum på høstprøver (høyfjell og lavland). Det gis ikke ekstra poeng for apport eller allsidighet. 

 

 1. Årets Skogsfuglhund NVC

Til den hund med høyeste poengsum på skogsfuglprøver. Fullkombinert teller ikke. Det gis ikke tilleggs poeng for apport eller allsidighet.

 

 1. Årets fullkombinert NVC

Til den hund i UK/AK som har den høyeste poengsum på fullkombinertprøver. Poeng fra begge klasser slås sammen. Det gis ikke tilleggs poeng for apport eller allsidighet.

 

 1. Årtes apporthund UK (fra 2025)

Til den hund i som har den høyeste poengsum på apport prøver gjennom kalenderåret. 

 1. premie: 3 poeng, 2. premie: 2 poeng, 3. premie: 1 poeng.

 

 1. Årets apporthund AK (fra 2025)

Til den hund i som har den høyeste poengsum på apport prøver gjennom kalenderåret. 

 1. premie: 3 poeng, 2. premie: 2 poeng, 3. premie: 1 poeng.

 

 1. Årets Langhår NVC 

Til den langhår som har oppnådd høyeste poengsum i minimum 2 prøvegrener i AK/VK, der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, skog, lavland og apport. Det gis ekstra poeng for apport og allsidighet.

 

 1. Årets Strihår AK/VK NVC

Til den strihår som har oppnådd høyeste poengsum i minimum 3 prøvegrener i AK/VK, der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, skog, lavland og apport. Det gis ekstra poeng for apport og allsidighet.

 

 1. Årets Korthår AK/VK NVC

Til den korthår som har oppnådd høyeste poengsum i minimum 3 prøvegrener i AK/VK, der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, skog, lavland og apport. Det gis ekstra poeng for apport og allsidighet.

 

Følgene årspremier er fjernet i siste revisjon: Årets Lavlandshund AK/VK NVC, Årets Unghund Lavland NVC, Årets Vinterhund AK/VK NVC og Årets Høyfjellshund høst AK/VK NVC

 

 Hederspriser NVK

 

 1. Årets utstillingshund 

NVK kårer beste jaktpremierte utstillingshund i hver av rasene: Vorstehhund Korthåret, Vorstehhund Langhåret, Vorstehhund Strihåret.

Prisen beregnes av avlsrådet basert på innmeldte resultat pr. 31.12 (avl@vorsteh.no etter bestemte kriterier. NVKs utstillingspris | Norsk Vorstehhund klubb

 

 1. Oppdretterpris

NVK kårer beste oppdretter i hver av rasene: Vorstehhund Korthåret, Vorstehhund Langhåret, Vorstehhund Strihåret. 

Oppdretterprisen kan tildeles flere ganger til samme oppdretter. Resultat fra ett avkom kan kun brukes én gang i løpet av 10 år. Det er kun ett resultat som kan benyttes.

Prisen beregnes av jaktrådet basert på innmeldte resultat pr. 31.12 (jakt@vorsthe.no) etter bestemte kriterier NVKs oppdretterpris | Norsk Vorstehhund klubb

 

 1. Avlsprisen

NVK tildeler avlsprisen til hunder i hver av rasene: Vorstehhund Korthåret, Vorstehhund Langhåret, Vorstehhund Strihåret. Det kan deles ut flere avlspriser hvert år.

Prisen beregnes av avlsrådet basert på innmeldte resultat pr. 31.12 (avl@vorsteh.no) etter bestemte kriterier. Avlskriterier | Norsk Vorstehhund klubb

 

 1. Vorstehhundstatuetten

NVK belønner fremragende prestasjoner i høystatusløp, NM og VM. Vorstehhundstatuetten | Norsk Vorstehhund klubb

Skroll til toppen