Informasjon om NVC

 

Norsk Vorstehhund Cup (NVC) er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup hvor jaktprøveresultater og apportprøveresultater kan registreres.

På bakgrunn av resultatene blir poengberegning gjort, og dette danner grunnlaget for kåring av årets NVK og NVC-hunder.

 

Hvem kan være med?

For å bli tildelt premie må hunden være norskeid og registrert i NKK. Eier av hund må være medlem av NVK.

 

Innmelding av resultat

Hver enkelt eier/fører er selv ansvarlig for å melde inn resultatet innen tidsfristen.

Viktig! Husk å melde inn ditt resultat innen fristen på 7 dager. Resultater meldt inn etter fristen vil ikke bli tatt med!

Resultater som ikke er kommet inn innen tidsfristen, blir ikke tellende.

Etter at resultater er meldt inn, blir de kontrollert og godkjent av Jaktrådet. Det vil derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.

Skulle det mot formodning ikke komme på nettsiden innen 1 uke, anbefaler vi at du kontakter oss på jakt@vorsteh.no.

NVC er tenkt at skal motivere folk til å delta på prøver. Det er derfor ikke satt begrensninger på antall innmeldte resultat for å samle mest mulig poeng.

 

Bilde av hund

Vi ønsker å presentere hver enkelt hund med bilde av hunden din, gjerne hund og eier sammen. Du kan selv legge inn bilde samtidig som du registrerer resultat.

 

Premieringer

NVK premierer etter gjeldende regler i NVK.

Skroll til toppen